Zasady Operation: World War 2

Z Wargamingpedia

Spis treści

Zasady aktualne 2.0

Angielska wersja językowa:

http://www.oww2.eu/manuals/ver_2.0/OWWII_ENG.pdf - podręcznik z zasadami podstawowymi i opcjonalnymi oraz tabelkami. Do budowy armii należy korzystać z najnowszych list armii w linku poniżej.

http://www.oww2.eu/manuals/ver_2.0/OWW2_Army_Lists_in_English.pdf - najnowsze listy armii do wersji 2.0.

http://www.oww2.eu/manuals/ver_2.0/BattlebookBERLIN.pdf - dodatek Battle Book Berlin 1945, opisujący szczegółowo przykładowe rozpiski armijne, scenariusze i inne aspekty walk o Berlin. UWAGA! Włoska wersja językowa.


Oficjalny dodatek Afrika!

Angielska wersja językowa: http://www.oww2.eu/manuals/africa/AFRIKA_ENG.pdf oraz tabelka z charakterystykami niemieckich broni: http://www.oww2.eu/manuals/africa/German_Desert.doc

Polska wersja językowa: w przygotowaniu


Zasady dodatkowe i nieoficjalne

Zasady dla wielu graczy


Poprzednia wersja zasad 1.3

Angielska wersja językowa:

http://www.oww2.eu/manuals/ver_1.3/Rules%25201_61.pdf - zasady podstawowe strony 1-61

http://www.oww2.eu/manuals/ver_1.3/US%2062_83.pdf - lista armii USA strony 62-83

http://www.oww2.eu/manuals/ver_1.3/German%2084_115.pdf - lista armii Niemieckiej strony 84-115

http://www.oww2.eu/manuals/ver_1.3/UK%20116_140.pdf - lista armii Brytyjskiej strony 116-140

http://www.oww2.eu/manuals/ver_1.3/Russian%20141_160.pdf - lista armii Rosyjskiej strony 141-160

http://www.oww2.eu/manuals/ver_1.3/Tables%2520161_185.pdf - tabelki strony 161-185

http://www.oww2.eu/manuals/ver_1.3/Play_en1_3.pdf - skrócona wersja tabelek, mieści się na 2 stronach A4


Polska wersja językowa:

http://oww2.eu/manuals/ver_1.3/Zasady%20OWW2%20PL.pdf - najbardziej polecana wersja

http://oww2.eu/manuals/ver_1.3/OWW2%20pl%201.3.doc

http://oww2.eu/manuals/ver_1.3/do72strOWW2pl1.3.doc


Zasady 1.2 i starsze

Angielska wersja językowa:

http://www.oww2.eu/manuals/old/OWW2_1.2en.pdf - zasady podstawowe

http://www.oww2.eu/manuals/old/ENG%20Berlino%2001-24web.pdf oraz http://www.oww2.eu/manuals/old/ENG%20Berlino%2025-64web.pdf - dodatek Berlin 1945


Polska wersja językowa:

http://www.oww2.eu/manuals/old/Berlin%201945%20Polish%20ed%200.5.pdf - dodatek Berlin 1945

http://www.oww2.eu/manuals/old/OWW2_1.2pol.doc - zasady podstawowe


Przydatne materiały

Znaczniki, wzorniki eksplozji, karty rozkazów itp.
W ramach zmian wersji uległa drobnej modyfikacji lista kart rozkazów. Jedna karta Atak 5 i jedna karta Atak 6 zostają zastąpione po 1 karcie Pułapka 4. Modyfikacja ta jest z korzyścią dla dynamiki starć.

Do aktualnej wersji zasad Operation: World War 2 (2.0)

http://www.oww2.eu/manuals/usefull/cards.pdf - m.in. nowe karty rozkazów, skrócone tabele, wzorniki eksplozji.

http://www.oww2.eu/manuals/usefull/markers.pdf - nowe markery

http://www.oww2.eu/manuals/usefull/vehicle_cards.pdf - karty pojazdów, przydatne do kontroli stanu danego pojazdu w czasie walki oraz wskazania zakupionych wariantów

Do wersji zasad od Operation Overlord do Operation : World War 2 (1.3) (stare)

http://www.oww2.eu/manuals/usefull/6e10cm.pdf - wzornik eksplozji A3 i A5

http://www.oww2.eu/manuals/usefull/16cm.pdf - wzornik eksplozji A8

http://www.oww2.eu/manuals/usefull/20cm.pdf - wzornik eksplozji A10

http://www.oww2.eu/manuals/usefull/Key%201.pdf - legenda markerów

http://www.oww2.eu/manuals/usefull/Key%202.pdf - legenda kart rozkazów

http://www.oww2.eu/manuals/usefull/alleati_fronte.pdf - wierzchy kart rozkazów Aliantów

http://www.oww2.eu/manuals/usefull/asse_fronte.pdf - wierzchy kart rozkazów sił Osi

http://www.oww2.eu/manuals/usefull/dorsi_carte_08_06_06.pdf - spody kart rozkazów Aliantów i sił Osi

http://www.oww2.eu/manuals/usefull/legenda.pdf - legenda markerów (wersja włoska)

http://www.oww2.eu/manuals/usefull/segnalini%201.pdf - markery częśc 1

http://www.oww2.eu/manuals/usefull/segnalini%202.pdf - markery część 2

http://www.oww2.eu/manuals/usefull/segnalini%203.pdf - markery część 3

http://www.oww2.eu/manuals/usefull/vehicle_cards.pdf - karty pojazdów, przydatne do kontroli stanu danego pojazdu w czasie walki oraz wskazania zakupionych wariantów

Osobiste